menu

Elmo Vermijs

Country : The Netherlands

(NL)

Compost the linear © YAMAMOTO Tadasu / Elmo Vermijs

Elmo Vermijs studeerde aan de afdeling Architectonische Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie. In 2006 studeerde hij cum-laude af met de projecten Verbindingsgang en Volksbouwkeuken. Daarnaast schreef hij een thesis over de invloed van sociale processen op fysieke ruimtes in vrij- en broedplaatsen.Elmo Vermijs is geïnteresseerd in de relatie tussen mens en ruimte. Hij onderschrijft het belang van de zoektocht naar antwoorden voor actuele thema’s binnen de samenleving. Ontwerp ziet hij daarbij als een middel om processen en verbindingen zichtbaar te maken. Met zijn Studio tracht hij bij te dragen aan deze zoektocht en een inspiratie te zijn.

Gedurende drie jaar ontwikkelde Studio Elmo Vermijs 100%Terschelling (2012-2015), een methodiek die startte met de Oogst- en Kenniskaart Terschelling. Na deze inventarisatie die een nieuwe kijk op Terschelling laat zien werd de methodiek middels workshops aan kunstenaars, ontwerpers en architecten overgedragen en begeleid.

De Kom-Post (2016) is een paviljoen opgebouwd uit organisch materiaal en restmaterialen. Het doet denken aan een burcht; binnen de dikke muren zit je warm en geborgen, terwijl je door een opening in het dak de voorbijgaande lucht kunt zien.

GEGROND (2018) is het resultaat van een langlopende inventarisatie van de Terschellinger Polder. Met de weidevogel als graadmeter, onderzocht Elmo Vermijs het welzijn van dit eeuwenoud cultuurlandschap dat steeds verder onder druk staat. Wat is de toekomst van de polder en zijn gebruikers? Twee verschillende werken, GELUIDSPIEGEL en PERSPECTIEF, tonen hoe het gebied veranderde van zee naar polder en productiegrond, en hoe het lot van de weidevogel mee veranderde